GNY:19,900,000

GKM: 16,910,000 đ

Lò nướng Munchen ML 60

GNY:22,500,000

GKM: 20,250,000 đ

Lò nướng Munchen MLV 45