Lò Vi Sóng Fagor MW4-23EGX

GNY:7,250,000

GKM: 5,437,000đ

Lò Vi Sóng Fagor MW4-23EGX

Lò Vi Sóng Độc lập Fagor MO23DG

GNY:6,600,000

GKM: 4,950,000đ

Lò Vi Sóng Độc lập Fagor MO23DG

Lò Vi Sóng Fagor MWB-23A EGX

GNY:18,700,000

GKM: 14,025,000đ

Lò Vi Sóng Fagor MWB-23A EGX

Lò Vi Sóng Fagor MWB-580A TC X

GNY:33,900,000

GKM: 29,925,000đ

Lò Vi Sóng Fagor MWB-580A TC X

Lò Vi Sóng Fagor MWB-309ACEX

GNY:35,600,000

GKM: 27,600,000đ

Lò Vi Sóng Fagor MWB-309ACEX

Lò Vi Sóng Fagor MW4 A3

GNY:32,950,000

GKM: 27,600,000đ

Lò Vi Sóng Fagor MW4 A3