GNY:20,900,000

GKM: 18,810,000 đ

Máy Rửa Bát Munchen MCH5