Ray hộp, giảm chấn Garis(có kính trắng)
Ray hộp, giảm chấn Garis

GNY:590,000

GKM: 530,000đ

Ray hộp, giảm chấn Garis

Ray hộp, giảm chấn Garis GR203-45/ GR 203-50
Bộ nâng cấp ngăn kéo hộp Garis GR231-450B/ GR231-500B
Ray trượt 3 lớp giảm chấn ( Garis)