GNY:18,359,000

GKM: 15,979,000 đ

Tủ Rượu Teka RV 26 E