PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:16.000.000

GKM: 11.800.000 đ

Bếp điện từ Binova BI-2288-IC

GNY:21.800.000

GKM: 15.000.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ 630

GNY:13.000.000

GKM: 7.700.000 đ

Bếp từ Binova BI-217-Induction

GNY:22.000.000

GKM: 12.200.000 đ

Bếp điện từ Binova BI 3388

GNY:25.800.000

GKM: 15.480.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ 640

GNY:19.900.000

GKM: 13.300.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ 601S

GNY:8.500.000

GKM: 6.830.000 đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX2000A

GNY:15.500.000

GKM: 12.490.000 đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX31A

GNY:17.600.000

GKM: 13.131.000 đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX54A

GNY:13.990.000

GKM: 12.590.000 đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX311

GNY:17.990.000

GKM: 15.290.000 đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX866

GNY:25.600.000

GKM: 18.900.000 đ

Bếp điện từ Faber FB 604IND

GNY:25.000.000

GKM: 18.000.000 đ

Bếp từ Faber FB- 603IND

GNY:17.580.000

GKM: 15.000.000 đ

Bếp điện từ Faster FS 3CE

GNY:28.850.000

GKM: 25.965.000 đ

Bếp từ Faster FS 740T

GNY:34.950.000

GKM: 31.455.000 đ

Bếp điện từ Faster FS 930CI

GNY:9.990.000

GKM: 8.990.000 đ

Bếp điện Faster FS 2E

GNY:17.900.000

GKM: 16.100.000 đ

Bếp Điện Từ Faster FS 2SE