PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:16,000,000

GKM: 11,800,000 đ

Bếp điện từ Binova BI-2288-IC

GNY:21,800,000

GKM: 15,000,000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ 630

GNY:13,000,000

GKM: 7,700,000 đ

Bếp từ Binova BI-217-Induction

GNY:22,000,000

GKM: 12,200,000 đ

Bếp điện từ Binova BI 3388

GNY:25,800,000

GKM: 15,480,000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ 640

GNY:19,900,000

GKM: 13,300,000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ 601S

GNY:8,500,000

GKM: 6,830,000 đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX2000A

GNY:15,500,000

GKM: 12,490,000 đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX31A

GNY:17,600,000

GKM: 13,131,000 đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX54A

GNY:13,990,000

GKM: 12,590,000 đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX311

GNY:17,990,000

GKM: 15,290,000 đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX866

GNY:25,600,000

GKM: 18,900,000 đ

Bếp điện từ Faber FB 604IND

GNY:25,000,000

GKM: 18,000,000 đ

Bếp từ Faber FB- 603IND

GNY:17,580,000

GKM: 15,000,000 đ

Bếp điện từ Faster FS 3CE

GNY:28,850,000

GKM: 25,965,000 đ

Bếp từ Faster FS 740T

GNY:34,950,000

GKM: 31,455,000 đ

Bếp điện từ Faster FS 930CI

GNY:17,900,000

GKM: 16,100,000 đ

Bếp Điện Từ Faster FS 2SE

GNY:9,990,000

GKM: 8,990,000 đ

Bếp điện Faster FS 2E