SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

Bếp hồng ngoại Arber AB - 260

GNY:1,500,000

GKM: 1,160,000đ

Bếp hồng ngoại Arber AB - 260

Bếp đơn hồng ngoại ESSEN ES 01 IG

GNY:2,400,000

GKM: 2,000,000đ

Bếp đơn hồng ngoại ESSEN ES 01 IG

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL2000A

GNY:7,590,000

GKM: 6,830,000đ

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL2000A

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL31A
Bếp hồng ngoại domino Chefs EH DHL32A

GNY:6,490,000

GKM: 5,840,000đ

Bếp hồng ngoại domino Chefs EH DHL32A

Bếp hồng ngoại Chefs EH DHL321
Bếp hồng ngoại Chefs EH  HL54A
Bếp hồng ngoại Chefs EH HL201
Bếp hồng ngoại Chefs EH DHL311
Bếp hồng ngoại Giovani G 22E

GNY:19,600,000

GKM: 13,200,000đ

Bếp hồng ngoại Giovani G 22E

Bếp hồng ngoại CATA TCD 772

GNY:11,000,000

GKM: 6,830,000đ

Bếp hồng ngoại CATA TCD 772

Bếp hồng ngoại CATA 604 HVI S/M

GNY:10,500,000

GKM: 5,420,000đ

Bếp hồng ngoại CATA 604 HVI S/M

Bếp hồng ngoại Cata TCD 604 BV

GNY:11,990,000

GKM: 9,000,000đ

Bếp hồng ngoại Cata TCD 604 BV

Bếp hồng ngoại  CATA TCD 604
Bếp hồng ngoại  CATA TCDO 704
Bếp Hồng Ngoại  Cata TT 603

GNY:11,500,000

GKM: 6,150,000đ

Bếp Hồng Ngoại Cata TT 603

Bếp hồng ngoại Cata T604

GNY:11,000,000

GKM: 9,240,000đ

Bếp hồng ngoại Cata T604

Bếp hồng ngoại domino Cata TD 302

GNY:7,700,000

GKM: 6,468,000đ

Bếp hồng ngoại domino Cata TD 302