SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:2,000,000

GKM: 1,200,000 đ

Bếp hồng ngoại Arber AB - 260

GNY:2,400,000

GKM: 1,280,000 đ

Bếp đơn hồng ngoại ESSEN ES 01 IG

GNY:7,590,000

GKM: 1,990,000 đ

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL2000A

GNY:8,500,000

GKM: 3,610,000 đ

Bếp hồng ngoại domino Chefs EH DHL32A

GNY:10,500,000

GKM: 4,199,000 đ

Bếp hồng ngoại CATA 604 HVI S/M

GNY:11,990,000

GKM: 2,000,000 đ

Bếp hồng ngoại Cata TCD 604 BV

GNY:11,000,000

GKM: 9,240,000 đ

Bếp hồng ngoại Cata T604

GNY:10,700,000

GKM: 8,000,000 đ

Bếp hồng ngoại domino Cata TD 302

GNY:15,550,000

GKM: 11,900,000 đ

Bếp hồng ngoại Bosch PKF375N14E

GNY:15,862,000

GKM: 9,420,000 đ

Bếp hồng ngoại Bosch PKK631B17E

GNY:18,325,000

GKM: 14,290,000 đ

Bếp hồng ngoại Bosch PKK651F17E

GNY:13,920,000

GKM: 13,920,000 đ

Bếp hồng ngoại Domino Bosch PKF375V14E