SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:2,000,000

GKM: 1,200,000 đ

Bếp hồng ngoại Arber AB - 260

GNY:2,400,000

GKM: 1,280,000 đ

Bếp đơn hồng ngoại ESSEN ES 01 IG

GNY:7,590,000

GKM: 6,990,000 đ

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL2000A

GNY:8,500,000

GKM: 7,610,000 đ

Bếp hồng ngoại domino Chefs EH DHL32A

GNY:10,500,000

GKM: 9,199,000 đ

Bếp hồng ngoại CATA 604 HVI S/M

GNY:11,000,000

GKM: 7,500,000 đ

Bếp hồng ngoại Cata T604

GNY:10,700,000

GKM: 8,000,000 đ

Bếp hồng ngoại domino Cata TD 302

GNY:15,550,000

GKM: 15,100,000 đ

Bếp hồng ngoại Bosch PKF375N14E

GNY:15,862,000

GKM: 14,200,000 đ

Bếp hồng ngoại Bosch PKK631B17E

GNY:18,325,000

GKM: 14,290,000 đ

Bếp hồng ngoại Bosch PKK651F17E

GNY:13,920,000

GKM: 13,920,000 đ

Bếp hồng ngoại Domino Bosch PKF375V14E

GNY:21,186,000

GKM: 16,390,000 đ

Bếp hồng ngoại Bosch PKK675N24E

GNY:14,399,000

GKM: 13,470,000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TR 631

GNY:15,290,000

GKM: 14,000,000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TR 641.2

GNY:1

GKM: 7,490,000 đ

Bếp hồng ngoại AMICA PH3200ZT

GNY:11,550,000

GKM: 10,730,000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TB 600

GNY:1,950,000

GKM: 1,800,000 đ

Bếp hồng ngoại Arber AB 261

GNY:1,950,000

GKM: 1,200,000 đ

Bếp hồng ngoại Arber AB 263