PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

Kiểu Dáng

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:10,800,000

GKM: 7,500,000 đ

Chậu AMTS BK 8927

GNY:10,850,000

GKM: 7,500,000 đ

Chậu AMTS BK 8981

GNY:11,000,000

GKM: 9,000,000 đ

Chậu AMTS 869238

GNY:9,500,000

GKM: 9,500,000 đ

Chậu Rửa Bát Topy BK 869238

GNY:9,500,000

GKM: 7,900,000 đ

Chậu rửa bát AMTS BK8921

GNY:1

GKM: 1 đ

CHẬU AMTS 5042

GNY:2,990,000

GKM: 1,490,000 đ

Chậu AMTS 7641

GNY:1,980,000

GKM: 1,490,000 đ

CHẬU AMTS 7745A

GNY:1,950,000

GKM: 1,490,000 đ

CHẬU AMTS 7745B

GNY:2,750,000

GKM: 1,890,000 đ

CHẬU RỬA BÁT AMTS 8245

GNY:1,950,000

GKM: 1,490,000 đ

CHẬU AMTS 8043

GNY:2,200,000

GKM: 2,890,000 đ

CHẬU AMTS 9245B

GNY:1

GKM: 1 đ

Chậu AMTS 962458

GNY:1

GKM: 1 đ

CHẬU AMTS 10650

GNY:2,800,000

GKM: 2,500,000 đ

Chậu AMTS 9245HR

GNY:3,200,000

GKM: 2,290,000 đ

Chậu AMTS 9848-HR

GNY:7,876,000

GKM: 6,715,000 đ

Chậu rửa Hafele Marco R

GNY:2,547,000

GKM: 2,547,000 đ

Chậu inox Blancorondosol