PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

SỐ TRƯƠNG TRÌNH

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:23,000,000

GKM: 20,700,000 đ

Lò Nướng Ariston FH 99 IX

GNY:18,900,000

GKM: 17,000,000 đ

Lò Nướng Ariston OS 99D P IX

GNY:18,900,000

GKM: 17,000,000 đ

Lò Nướng Ariston OS 89 C IX

GNY:18,900,000

GKM: 17,000,000 đ

Lò Nướng Ariston FZ 932 C.2 IX

GNY:18,900,000

GKM: 17,000,000 đ

Lò Nướng Ariston FZ 1032 GP 1

GNY:17,155,000

GKM: 17,155,000 đ

Lò Nướng Bosch HBN531E0

GNY:53,774,000

GKM: 53,774,000 đ

Lò nướng Bosch HBG78B760

GNY:13,630,000

GKM: 13,630,000 đ

Lò Nướng Bosch HBN331E2J

GNY:45,855,000

GKM: 41,300,000 đ

Lò nướng Bosch HBG78B950

GNY:25,980,000

GKM: 21,983,000 đ

Lò nướng Bosch HBG43S450A

GNY:19,865,000

GKM: 16,785,000 đ

Lò nướng Bosch HBA13B254A

GNY:29,800,000

GKM: 23,980,000 đ

Lò nướng đa năng Bosch HBG23B550J

GNY:56,000,000

GKM: 56,000,000 đ

Lò Nướng Kèm hấp Bosch HBC36D754B

GNY:35,476,000

GKM: 35,476,000 đ

Lò Nướng Bosch HBC86K753

GNY:61,190,000

GKM: 55,071,000 đ

Lò nướng đa năng Bosch HBX53R50

GNY:33,900,000

GKM: 33,900,000 đ

Lò Nướng Bosch Premium Product HBG78S751E

GNY:34,686,000

GKM: 29,383,000 đ

Lò nướng đa năng Bosch HBC84E653B