PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

SỐ TRƯƠNG TRÌNH

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:18,900,000

GKM: 17,000,000 đ

Lò Vi Sóng Ariston MWE 222 AX

GNY:18,900,000

GKM: 17,000,000 đ

Lò Vi Sóng Ariston MWA 422 AX

GNY:22,616,000

GKM: 20,245,000 đ

Lò vi sóng Bosch HMT85ML53B

GNY:21,616,000

GKM: 7,977,000 đ

Lò Vi Sóng Bosch HMT85MR63

GNY:3,200,000

GKM: 1,950,000 đ

Lò Vi Sóng Cata FS 20 WH

GNY:13,500,000

GKM: 8,500,000 đ

Lò Vi Sóng Cata MC 32 DC

GNY:8,500,000

GKM: 5,800,000 đ

Lò Vi Sóng Cata MC 20D

GNY:10,120,000

GKM: 5,790,000 đ

Lò Vi Sóng Cata MC 25D

GNY:7,250,000

GKM: 7,250,000 đ

Lò Vi Sóng Fagor MW4-23EGX

GNY:6,600,000

GKM: 6,600,000 đ

Lò Vi Sóng Độc lập Fagor MO23DG

GNY:18,700,000

GKM: 18,700,000 đ

Lò Vi Sóng Fagor MWB-23A EGX

GNY:20,990,000

GKM: 13,635,000 đ

Lò Vi Sóng Teka MWE 22 EGL

GNY:33,900,000

GKM: 33,900,000 đ

Lò Vi Sóng Fagor MWB-580A TC X

GNY:35,600,000

GKM: 35,600,000 đ

Lò Vi Sóng Fagor MWB-309ACEX

GNY:32,950,000

GKM: 32,950,000 đ

Lò Vi Sóng Fagor MW4 A3

GNY:13,000,000

GKM: 7,640,000 đ

Lò Vi Sóng Malloca MW 31GFR

GNY:19,400,000

GKM: 16,100,000 đ

Lò vi sóng Malloca MW34WTS

GNY:18,900,000

GKM: 15,700,000 đ

Lò vi sóng Malloca MW34WTG