HÃNG SẢN XUẤT

SỐ LÕI LỌC

XUẤT XỨ

KHOẢNG GIÁ

Máy lọc nước 5 lõi Arber AB 05

GNY:4,750,000

GKM: 3,562,500đ

Máy lọc nước 5 lõi Arber AB 05

Máy lọc nước 6 lõi Arber AB 06

GNY:4,950,000

GKM: 3,712,500đ

Máy lọc nước 6 lõi Arber AB 06

Máy lọc nước 7 lõi Arber AB 07

GNY:5,150,000

GKM: 3,862,500đ

Máy lọc nước 7 lõi Arber AB 07

Máy lọc nước 8 lõi Arber AB 08

GNY:5,350,000

GKM: 4,012,500,000đ

Máy lọc nước 8 lõi Arber AB 08

Máy lọc nước Aosmith AR600-C-S-1

GNY:17,000,000

GKM: 14,900,000đ

Máy lọc nước Aosmith AR600-C-S-1

Máy lọc nước Aosmith AR75-A-S-1

GNY:8,000,000

GKM: 6,950,000đ

Máy lọc nước Aosmith AR75-A-S-1

Máy lọc nước Aosmith AR75-A-S-H1

GNY:13,000,000

GKM: 11,500,000đ

Máy lọc nước Aosmith AR75-A-S-H1

Máy lọc nước Aosmith AR75-A-S-C1

GNY:13,300,000

GKM: 11,800,000đ

Máy lọc nước Aosmith AR75-A-S-C1

Máy lọc nước Aosmith ADR75-V-EH-1

GNY:21,000,000

GKM: 19,800,000đ

Máy lọc nước Aosmith ADR75-V-EH-1

Máy lọc nước Aosmith ADR75-V-ET-1

GNY:28,500,000

GKM: 24,500,000đ

Máy lọc nước Aosmith ADR75-V-ET-1

Máy lọc nước Taka RO A 7 lõi

GNY:4,400,000

GKM: 3,520,000đ

Máy lọc nước Taka RO A 7 lõi

Máy lọc nước Taka RO A 8 lõi

GNY:4,550,000

GKM: 3,640,000đ

Máy lọc nước Taka RO A 8 lõi

Máy lọc nước Taka RO A 9 lõi

GNY:4,700,000

GKM: 3,760,000đ

Máy lọc nước Taka RO A 9 lõi

Máy lọc nước Taka RO B 9 lõi

GNY:4,550,000

GKM: 3,640,000đ

Máy lọc nước Taka RO B 9 lõi

Máy lọc nước Taka RO B 8 lõi

GNY:4,400,000

GKM: 3,520,000đ

Máy lọc nước Taka RO B 8 lõi

Máy lọc nước Taka RO B 7 lõi

GNY:4,250,000

GKM: 3,400,000đ

Máy lọc nước Taka RO B 7 lõi

Máy lọc nước Taka RO B 6 lõi

GNY:4,100,000

GKM: 3,280,000đ

Máy lọc nước Taka RO B 6 lõi

Máy lọc nước Taka RO V 6 lõi

GNY:4,150,000

GKM: 3,320,000đ

Máy lọc nước Taka RO V 6 lõi