PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:6,000,000

GKM: 5,290,000 đ

Máy Sấy Bát Binova BI-666MSB

GNY:6,680,000

GKM: 4,300,000 đ

Máy Sấy Bát Âm Tủ Binova BI-777-MSB

GNY:6,980,000

GKM: 4,990,000 đ

Máy Sấy Bát Binova BI 888MSB

GNY:9,600,000

GKM: 7,680,000 đ

Máy Sấy Bát Binova BI-999-MSB

GNY:8,200,000

GKM: 4,549,000 đ

Máy Sấy Bát Binova BI-111-MSB

GNY:9,800,000

GKM: 5,380,000 đ

Máy Sấy Bát Binova BI-333-MSB

GNY:5,980,000

GKM: 4,784,000 đ

Máy sấy bát Canzy CZ 86RB

GNY:5,980,000

GKM: 3,259,000 đ

Máy sấy bát Canzy CZ 68SR

GNY:5,880,000

GKM: 4,704,000 đ

Máy sấy bát Canzy CZ 46FB

GNY:8,480,000

GKM: 6,784,000 đ

Máy Sấy Bát Âm Tủ Canzy CZ-608

GNY:9,680,000

GKM: 7,744,000 đ

Máy Sấy Bát Âm Tủ Canzy CZ-606

GNY:9,650,000

GKM: 5,499,000 đ

Máy Sấy Bát Faster FS A21

GNY:9,560,000

GKM: 5,690,000 đ

Máy Sấy Bát Faster FS A20

GNY:5,500,000

GKM: 0 đ

Máy Sấy Bát Faster FS - 53D

GNY:8,800,000

GKM: 5,170,000 đ

Máy Sấy Bát Faster FS - A19

GNY:6,929,000

GKM: 4,140,000 đ

Máy Sấy Bát Giovani G802 S

GNY:5,650,000

GKM: 3,380,000 đ

Máy Sấy Bát Giovani G53D

GNY:7,250,000

GKM: 5,790,000 đ

Máy sấy bát Malloca ZLD8003