PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

Máy Sấy Bát Binova BI-666MSB

GNY:6,000,000

GKM: 3,100,000đ

Máy Sấy Bát Binova BI-666MSB

Máy Sấy Bát Âm Tủ Binova BI-777-MSB

GNY:6,680,000

GKM: 4,300,000đ

Máy Sấy Bát Âm Tủ Binova BI-777-MSB

Máy Sấy Bát Binova BI 888MSB

GNY:6,980,000

GKM: 5,090,000đ

Máy Sấy Bát Binova BI 888MSB

Máy Sấy Bát Binova BI-999-MSB

GNY:9,600,000

GKM: 5,440,000đ

Máy Sấy Bát Binova BI-999-MSB

Máy Sấy Bát Binova BI-111-MSB

GNY:8,200,000

GKM: 4,880,000đ

Máy Sấy Bát Binova BI-111-MSB

Máy Sấy Bát Binova BI-333-MSB

GNY:9,800,000

GKM: 5,650,000đ

Máy Sấy Bát Binova BI-333-MSB

Máy sấy bát Canzy CZ 86SR

GNY:5,980,000

GKM: 4,485,000đ

Máy sấy bát Canzy CZ 86SR

Máy sấy bát Canzy CZ 68SR

GNY:5,980,000

GKM: 4,485,000đ

Máy sấy bát Canzy CZ 68SR

Máy sấy bát Canzy CZ 46FB

GNY:5,880,000

GKM: 4,410,000đ

Máy sấy bát Canzy CZ 46FB

Máy Sấy Bát Âm Tủ Canzy CZ-608 TP

GNY:13,280,000

GKM: 9,960,000đ

Máy Sấy Bát Âm Tủ Canzy CZ-608 TP

Máy Sấy Bát Âm Tủ Canzy CZ-606

GNY:9,680,000

GKM: 7,260,000đ

Máy Sấy Bát Âm Tủ Canzy CZ-606

Máy Sấy Bát Faster FS A21

GNY:9,650,000

GKM: 6,150,000đ

Máy Sấy Bát Faster FS A21

Máy Sấy Bát Faster FS A20

GNY:9,560,000

GKM: 6,700,000đ

Máy Sấy Bát Faster FS A20

Máy Sấy Bát Faster FS - 53D

GNY:5,500,000

GKM: 0đ

Máy Sấy Bát Faster FS - 53D

Máy Sấy Bát Faster FS - A19

GNY:8,800,000

GKM: 6,100,000đ

Máy Sấy Bát Faster FS - A19

Máy Sấy Bát Giovani G 802S

GNY:6,929,000

GKM: 5,700,000đ

Máy Sấy Bát Giovani G 802S

Máy Sấy Bát Giovani G53D

GNY:5,650,000

GKM: 3,900,000đ

Máy Sấy Bát Giovani G53D

Máy sấy bát Malloca ZLD8003

GNY:7,250,000

GKM: 6,500,000đ

Máy sấy bát Malloca ZLD8003