XUẤT XỨ

HÃNG SẢN XUẤT

Tủ Rượu Teka RV 26 E

GNY:18,359,000

GKM: 15,979,000đ

Tủ Rượu Teka RV 26 E

Tủ Rượu Vang Fagor FSV 178

GNY:69,950,000

GKM: 52,462,000đ

Tủ Rượu Vang Fagor FSV 178

Tủ Rượu Vang Fagor VT-12 BIZONE

GNY:9,750,000

GKM: 8,700,000đ

Tủ Rượu Vang Fagor VT-12 BIZONE