PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

HÃNG SẢN XUẤT

BAUER

Vòi AMTS 4300

GNY:1,950,000

GKM: 1,490,000đ

Vòi AMTS 4300

Vòi Bếp NL cắm chậu AMTS 5300

GNY:2,500,000

GKM: 1,500,000đ

Vòi Bếp NL cắm chậu AMTS 5300

VÒI BẾP NL AMTS 4900
VÒI BẾP NL Amts 4700
VÒI BẾP NL Amts 4600
VÒI BẾP NL Amts 4500
VÒI BẾP NL AMTS 4400
VÒI BẾP NL AMTS 306
VÒI BẾP NL Amts 305
VÒI BẾP AMTS 4100
Vòi Rửa Bát Blanco Grohe K7

GNY:29,600,000

GKM: 25,160,000đ

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe K7

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Europlus

GNY:18,390,000

GKM: 15,630,000đ

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Europlus

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Esence

GNY:15,975,000

GKM: 13,578,000đ

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Esence

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 1

GNY:15,336,000

GKM: 13,035,000đ

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 1

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 2

GNY:12,502,000

GKM: 10,626,000đ

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 2

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 3

GNY:10,689,000

GKM: 9,084,240đ

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 3

Vòi Rửa Bát Blanco Bauflow One Had

GNY:5,542,000

GKM: 4,710,000đ

Vòi Rửa Bát Blanco Bauflow One Had

Vòi Rửa Bát Blanco Bauflow pillar

GNY:5,757,000

GKM: 4,893,000đ

Vòi Rửa Bát Blanco Bauflow pillar