PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

HÃNG SẢN XUẤT

BAUER

GNY:1,950,000

GKM: 1,490,000 đ

Vòi AMTS 4300

GNY:2,500,000

GKM: 1,500,000 đ

Vòi Bếp NL cắm chậu AMTS 5300

GNY:1

GKM: 1 đ

VÒI BẾP NL AMTS 4900

GNY:1

GKM: 1 đ

VÒI BẾP NL Amts 4700

GNY:1

GKM: 1 đ

VÒI BẾP NL Amts 4600

GNY:1

GKM: 1 đ

VÒI BẾP NL Amts 4500

GNY:1

GKM: 1 đ

VÒI BẾP NL AMTS 4400

GNY:1

GKM: 1 đ

VÒI BẾP NL AMTS 306

GNY:1

GKM: 1 đ

VÒI BẾP NL Amts 305

GNY:1

GKM: 1 đ

VÒI BẾP AMTS 4100

GNY:29,600,000

GKM: 25,160,000 đ

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe K7

GNY:18,390,000

GKM: 15,630,000 đ

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Europlus

GNY:15,975,000

GKM: 13,578,000 đ

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Esence

GNY:15,336,000

GKM: 13,035,000 đ

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 1

GNY:12,502,000

GKM: 10,626,000 đ

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 2

GNY:10,689,000

GKM: 9,084,240 đ

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 3

GNY:5,542,000

GKM: 4,710,000 đ

Vòi Rửa Bát Blanco Bauflow One Had

GNY:5,757,000

GKM: 4,893,000 đ

Vòi Rửa Bát Blanco Bauflow pillar