PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

DUNG TÍCH

HÃNG SẢN XUẤT

Máy Rửa Bát Ariston LSF 712 AG

GNY:17,000,000

GKM: 15,300,000đ

Máy Rửa Bát Ariston LSF 712 AG

Máy Rửa Bát Ariston LKF 61 EX.R

GNY:19,900,000

GKM: 17,910,000đ

Máy Rửa Bát Ariston LKF 61 EX.R

Máy Rửa Bát Ariston LFS 114 IX EX

GNY:19,000,000

GKM: 17,100,000đ

Máy Rửa Bát Ariston LFS 114 IX EX

Máy Rửa Bát Ariston LFF 8254 X EX.R

GNY:23,900,000

GKM: 21,510,000đ

Máy Rửa Bát Ariston LFF 8254 X EX.R

Máy rửa bát Binova BI-98-MRB

GNY:20,000,000

GKM: 10,950,000đ

Máy rửa bát Binova BI-98-MRB

Máy rửa bát Binova BI-70-MRB

GNY:22,000,000

GKM: 12,000,000đ

Máy rửa bát Binova BI-70-MRB

Máy Rửa Bát Bosch SMS40E32EU

GNY:18,785,000

GKM: 16,300,000đ

Máy Rửa Bát Bosch SMS40E32EU

Máy Rửa Bát Bosch SMS50E88EU

GNY:25,472,000

GKM: 17,800,000đ

Máy Rửa Bát Bosch SMS50E88EU

Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU

GNY:35,000,000

GKM: 27,700,000đ

Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU

Máy rửa bát Bosch SMV69M40EU

GNY:33,500,000

GKM: 26,130,000đ

Máy rửa bát Bosch SMV69M40EU

Máy rửa bát Bosch SMI53M75EU

GNY:28,528,000

GKM: 22,700,000đ

Máy rửa bát Bosch SMI53M75EU

Máy rửa bát Bosch SMU58M75EU

GNY:34,480,000

GKM: 23,200,000đ

Máy rửa bát Bosch SMU58M75EU

Máy rửa bát Bosch SMS69U88EU

GNY:46,860,000

GKM: 39,790,000đ

Máy rửa bát Bosch SMS69U88EU

Máy rửa bát Bosch SMS50E28EU

GNY:22,775,000

GKM: 18,250,000đ

Máy rửa bát Bosch SMS50E28EU

Máy rửa bát Bosch SMS50E22EU

GNY:22,800,000

GKM: 20,696,000đ

Máy rửa bát Bosch SMS50E22EU

Máy Rửa Bát Bosch SMS50E82EU

GNY:27,800,000

GKM: 17,990,000đ

Máy Rửa Bát Bosch SMS50E82EU

Máy Rửa Bát Bosch Premium SMS69U38EU

GNY:46,860,000

GKM: 41,236,000đ

Máy Rửa Bát Bosch Premium SMS69U38EU

Máy Rửa Bát Bosch SMS69N22EU

GNY:30,525,000

GKM: 27,030,000đ

Máy Rửa Bát Bosch SMS69N22EU