PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

DUNG TÍCH

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:17,000,000

GKM: 15,300,000 đ

Máy Rửa Bát Ariston LSF 712 AG

GNY:19,900,000

GKM: 17,910,000 đ

Máy Rửa Bát Ariston LKF 61 EX.R

GNY:19,000,000

GKM: 17,100,000 đ

Máy Rửa Bát Ariston LFS 114 IX EX

GNY:23,900,000

GKM: 21,510,000 đ

Máy Rửa Bát Ariston LFF 8254 X EX.R

GNY:20,000,000

GKM: 18,200,000 đ

Máy rửa bát Binova BI-98-MRB

GNY:22,000,000

GKM: 11,890,000 đ

Máy rửa bát Binova BI-70-MRB

GNY:18,785,000

GKM: 12,154,000 đ

Máy Rửa Bát Bosch SMS40E32EU

GNY:25,472,000

GKM: 13,094,000 đ

Máy Rửa Bát Bosch SMS50E88EU

GNY:35,000,000

GKM: 27,700,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU

GNY:33,500,000

GKM: 29,500,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMV69M40EU

GNY:28,528,000

GKM: 20,779,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMI53M75EU

GNY:34,480,000

GKM: 23,099,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMU58M75EU

GNY:46,860,000

GKM: 31,759,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS69U88EU

GNY:22,775,000

GKM: 16,797,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS50E28EU

GNY:22,800,000

GKM: 15,899,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS50E22EU

GNY:27,800,000

GKM: 12,890,000 đ

Máy Rửa Bát Bosch SMS50E82EU

GNY:46,860,000

GKM: 30,299,000 đ

Máy Rửa Bát Bosch Premium SMS69U38EU

GNY:30,525,000

GKM: 19,648,000 đ

Máy Rửa Bát Bosch SMS69N22EU