PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:3,400,000

GKM: 2,300,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 702R

GNY:3,200,000

GKM: 2,720,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB C70I

GNY:2,880,000

GKM: 2,304,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB E70B

GNY:2,980,000

GKM: 2,440,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB D70I

GNY:2,880,000

GKM: 2,300,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB D70B

GNY:3,100,000

GKM: 2,635,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB C60

GNY:3,000,000

GKM: 2,550,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB C70B

GNY:2,900,000

GKM: 2,635,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB C60B

GNY:3,200,000

GKM: 2,720,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 0270S

GNY:3,100,000

GKM: 2,635,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 0260s

GNY:3,000,000

GKM: 2,550,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 0270B

GNY:2,900,000

GKM: 2,465,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 0260B

GNY:5,700,000

GKM: 4,845,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 688PM 70

GNY:6,800,000

GKM: 5,780,000 đ

Máy hút mùi Abbaka AB 688 touch 90

GNY:6,600,000

GKM: 5,300,000 đ

Máy hút mùi Abbaka AB 688 touch 70

GNY:5,600,000

GKM: 4,760,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB Luxury 90

GNY:5,400,000

GKM: 4,760,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB LUXURY 70

GNY:9,300,000

GKM: 7,905,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 90PQ