PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:3,600,000

GKM: 980,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 702R

GNY:3,400,000

GKM: 940,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB C70I

GNY:2,880,000

GKM: 740,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB E70B

GNY:2,980,000

GKM: 772,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB D70I

GNY:2,880,000

GKM: 970,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB D70B

GNY:3,100,000

GKM: 680,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB C60

GNY:3,400,000

GKM: 980,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB C70B

GNY:3,200,000

GKM: 844,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB C60B

GNY:3,400,000

GKM: 890,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 0270S

GNY:3,300,000

GKM: 990,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 0260s

GNY:3,300,000

GKM: 890,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 0270B

GNY:3,200,000

GKM: 940,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 0260B

GNY:5,700,000

GKM: 1,990,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 688PM 70

GNY:6,800,000

GKM: 1,408,000 đ

Máy hút mùi Abbaka AB 688 touch 90

GNY:6,600,000

GKM: 990,000 đ

Máy hút mùi Abbaka AB 688 touch 70

GNY:5,600,000

GKM: 1,989,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB Luxury 90

GNY:5,400,000

GKM: 940,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB LUXURY 70

GNY:9,300,000

GKM: 2,994,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 90PQ