PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:3,400,000

GKM: 1,800,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 702R

GNY:3,200,000

GKM: 1,429,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB C70I

GNY:2,880,000

GKM: 1,479,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB E70B

GNY:2,980,000

GKM: 1,429,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB D70I

GNY:2,880,000

GKM: 1,169,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB D70B

GNY:3,100,000

GKM: 1,329,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB C60

GNY:3,000,000

GKM: 1,339,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB C70B

GNY:2,900,000

GKM: 1,249,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB C60B

GNY:3,200,000

GKM: 1,549,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 0270S

GNY:3,100,000

GKM: 1,430,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 0260s

GNY:3,000,000

GKM: 1,339,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 0270B

GNY:2,900,000

GKM: 1,229,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 0260B

GNY:5,700,000

GKM: 3,239,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 688PM 70

GNY:6,800,000

GKM: 4,600,000 đ

Máy hút mùi Abbaka AB 688 touch 90

GNY:6,600,000

GKM: 4,500,000 đ

Máy hút mùi Abbaka AB 688 touch 70

GNY:5,600,000

GKM: 3,660,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB Luxury 90

GNY:5,400,000

GKM: 3,500,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB LUXURY 70

GNY:9,300,000

GKM: 4,299,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 90PQ